Redaktorzy Portalu Głównego i korespondenci USI

Redaktorzy i korespondenci Portalu UAM

Zarządzanie stroną główną i portalami amu.edu.pl
Dział Promocji i Marketingu UAM
e-mail: portal@amu.edu.pl

Biuro Rektora, strona główna
amu.edu.pl
Ewa Kolanus ewik@amu.edu.pl

Redaktor i korespondent Portalu Studenta i Kandydata - Dział Nauczania
kandydaci.amu.edu.pl, studenci.amu.edu.pl
Ewa Frankowska stelma@amu.edu.pl 61 829 40 28

Redaktor i korespondent Portalu Doktoranta
doktoranci.amu.edu.pl
Małgorzata Klimorowska gosiam@amu.edu.pl 61 829 4340

Redaktor i korespondent Portalu Pracownika - Dział Kadr
pracownicy.amu.edu.pl
Katarzyna Linke klinke@amu.edu.pl 61 829 43 95

Redaktor i korespondent Portalu Absolwent

absolwenci.amu.edu.pl

Marta Grunwald marta.grunwald@amu.edu.pl

Anna Krajewska-Zastrożna anna.krajewska@amu.edu.pl

Korespondenci Wydziałów

Wydział Anglistyki
Marcin Turski gynek@amu.edu.pl

Wydział Biologii
Magdalena Dylewska dylewska@amu.edu.pl 61 829 56 68

Wydział Chemii
Jerzy Stanek stanek@amu.edu.pl

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Monika Sidorowska monika.sidorowska@amu.edu.pl 61 829 45 84

Wydział Fizyki
Marek Nowak mnowak@amu.edu.pl 61 829 63 93

Wydział Historyczny
Maciej Bether maciejb8@amu.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
Roman Murawski rmur@amu.edu.pl 61 829 54 47

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Jacek Zwoliński ibcz@amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Marcin Piechocki marcin.piechocki@amu.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Anna Robaszkiewicz ajr@amu.edu.pl
Bartosz Woźniak conner@amu.edu.pl

Wydział Neofilologii
Filip Gołąb fgolab@amu.edu.pl 61 829 36 43
Jakub Arter jarter@amu.edu.pl

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Konrad Szambelan konsza@amu.edu.pl
Monika Trandafir montra2@amu.edu.pl
Magdalena Kowalska mak@amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji
USI Prawo usiprawo@amu.edu.pl

Wydział Studiów Edukacyjnych
Michał Nowicki mnowicki@amu.edu.pl

Wydział Teologiczny
Agnieszka Chabir agaziel@amu.edu.pl 61 829 39 93