O systemie

Uniwersytecki System Informacyjny jest systemem gromadzenia i przepływu informacji pomiędzy wydziałami, jednostkami, pracownikami oraz studentami UAM, z wykorzystaniem elektronicznych kanałów dystrybucji informacji.

System wdrożono w oparciu o oprogramowanie Squiz Matrix, które dostosowano do potrzeb Uczelni.

Jądrem systemu jest Baza Wiedzy o UAM, którą mogą współtworzyć wszystkie jednostki organizacyjne, wydziały i pracownicy UAM.

Informacja z Bazy Wiedzy jest rozpowszechniana za pośrednictwem elektronicznych kanałów dystrybucji. Wiedzę dostarczają Korespondenci USI, czyli osoby wyznaczone w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu.