Redaktorzy stron wydziałowych

Wydział Chemii

Jerzy Stanek (stanek@amu.edu.pl)

Marcin Dokowicz (dokowicz@amu.edu.pl)

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Monika Sidorowska (monika.sidorowska@amu.edu.pl, wwwwfpik@amu.edu.pl)

Wydział Fizyki

Marek Nowak (mnowak@amu.edu.pl)

Wydział Historyczny

Maciej Bether (maciejb8@amu.edu.pl)

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych

Jacek Zwoliński (ibcz@amu.edu.pl)

Wydział Nauk Społecznych

Anna Robaszkiewicz (ajr@amu.edu.pl)

Bartosz Woźniak (conner@amu.edu.pl)

Wydział Neofilologii

Filip Gołąb (fgolab@amu.edu.pl)

Jakub Arter (jarter@amu.edu.pl)

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu

Bohdan Głębocki (bohdang@amu.edu.pl)

Wydział Prawa i Administracji

Ryszard Hasała (rh@amu.edu.pl)

Wydział Studiów Edukacyjnych

Michał Jankowski (mj@amu.edu.pl)

Bartosz Kazimierczak (Bartosz.Kazmierczak@amu.edu.pl)

Wydział Teologiczny

Piotr Topolewski (piotrtop@amu.edu.pl)