Obsługa systemu

Administrator sieci komputerowej - webmaster

mgr Paweł Wojciechowski, pw@amu.edu.pl

Administratorzy serwisu WWW, redaktorzy techniczni systemu USI

dr Małgorzata Grajdek, kosma@amu.edu.pl, tel. 2664
mgr inż. Monika Sielicka, monikam@amu.edu.pl, tel. 2619