Korespondenci Wydziałów

Korespondenci Wydziałów

Wydział Anglistyki
Marcin Turski gynek@amu.edu.pl

Wydział Biologii
Magdalena Dylewska korespwb@amu.edu.pl 61 829 56 68

Wydział Chemii
Jerzy Stanek stanek@amu.edu.pl

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Renata Nowakowska renee17@amu.edu.pl

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - podstrona doktoranta
Patrycja Krasowska patison@amu.edu.pl

Wydział Fizyki
Marek Nowak mnowak@amu.edu.pl 61 829 63 93

Wydział Historyczny
Maciej Bether maciejb8@amu.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki
Roman Murawski rmur@amu.edu.pl 61 829 54 47

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Jacek Zwoliński ibcz@amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Marcin Piechocki marcin.piechocki@amu.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Bartosz Woźniak conner@amu.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Anna Robaszkiewicz ajr@amu.edu.pl

Wydział Neofilologii
Jakub Arter jarter@amu.edu.pl

Wydział Neofilologii
Filip Gołąb fgolab@amu.edu.pl 61 829 36 43

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Magdalena Kowalska mak@amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji
USI Prawo usiprawo@amu.edu.pl

Wydział Teologiczny
Piotr Topolewski piotrtop@amu.edu.pl

Wydział Teologiczny
Agnieszka Chabir agaziel@amu.edu.pl 61 829 39 93