Redaktorzy stron Wydziałów

Redaktorzy stron Wydziałów

USI
Krzysztof Duda kduda@amu.edu.pl

Wydział Chemii
Jerzy Stanek stanek@amu.edu.pl

Wydział Chemii
Marcin Dokowicz dokowicz@amu.edu.pl

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Renata Nowakowska renee17@amu.edu.pl

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - podstrona doktoranta
Patrycja Krasowska patison@amu.edu.pl

Wydział Fizyki
Marek Nowak mnowak@amu.edu.pl 61 829 63 93

Wydział Historyczny
Maciej Bether maciejb8@amu.edu.pl

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Jacek Zwoliński ibcz@amu.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Bartosz Woźniak conner@amu.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych
Anna Robaszkiewicz ajr@amu.edu.pl

Wydział Neofilologii
Filip Gołąb fgolab@amu.edu.pl 61 829 36 43

Wydział Neofilologii
Jakub Arter jarter@amu.edu.pl

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
Bohdan Głębocki bohdang@amu.edu.pl

Wydział Prawa i Administracji
Ryszard Hasała rh@amu.edu.pl

Wydział Studiów Edukacyjnych
Michał Jankowski mj@amu.edu.pl

Wydział Studiów Edukacyjnych
Bartosz Kazimierczak Bartosz.Kazmierczak@amu.edu.pl

Wydział Teologiczny
Piotr Topolewski piotrtop@amu.edu.pl